Účetnictví

Společnost AVK provádí komplexní externí zpracování účetnictví (finanční, manažerské) a mezd (mzdové účetnictví) na profesionální úrovni v souladu s platnou českou legislativou.

Nabízené služby v rámci této oblasti jsou mimo jiné:

–          Účtování počátečních stavů účetní jednotky

–          Průběžné zpracování (účtování) jednotlivých dokladů klienta

–          Výpočet a účtování mezd zaměstnanců klienta

–          Provedení inventarizace

–          Sestavení účetní závěrky a vyhotovení účetních výkazů

–          Průběžné informace o stavu a vývoji účetní jednotky

–          Rekonstrukce účetnictví